Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K – 0919.023.589

Góc Ăn Vặt TANI
Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Trãi, TP. Tây Ninh
(đường Nguyễn Trãi kế trường Chu Văn An)

Điện thoại: 0919.023.589

Với Trà sữa thạch trân châu nhà làm 15k – 18k.

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589
Những món ăn vặt giá rẻ
Bánh tráng nướng
Cơm Gà
Gà Rán
Bánh Tráng Cuốn..

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Ngoài ra còn có Bánh Xèo ngon đáo để chỉ với 20k/bánh

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Bánh flan Thạch Phô Mai chỉ với 12k

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

KHOAI TÂY CHIÊN LẮC 15K

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

MÌ TRỘN 15K

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

BẮP NƯỚNG MỠ HÀNH 12K
Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

BÁNH SỮA CHIÊN 15K

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Và đây là menu của Quán

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt Tây Ninh: Góc Ăn Vặt TANI, ĂN THẢ GA CHỈ VỚI 10K, đường Nguyễn Trãi 0919.023.589

Góc Ăn Vặt TANI
Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Trãi, TP. Tây Ninh
(đường Nguyễn Trãi kế trường Chu Văn An)

Điện thoại: 0919.023.589

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *